Informatie

Starten als Sponsor

Hoe wordt u sponsor van S.V. Heinkenszand?

Tegenwoordig wordt de ondersteuning vanuit het bedrijfsleven steeds belangrijker, reeds jarenlang is het zo dat sportverenigingen hun bestaansrecht niet meer geheel kunnen ontlenen aan contributie- en kantineopbrengsten zodat er steeds meer een beroep gedaan moet worden op financiële ondersteuning door het bedrijfsleven. Natuurlijk zal er richting sponsor ook sprake moeten zijn van tegenprestaties. Naast verbondenheid met de vereniging die lokaal en regionaal een goed imago heeft en waarvan de leden een grote verbondenheid voelen met sponsoren biedt s.v.Heinkenszand de volgende sponsormogelijkheden aan:

Sponsorpakketten

Op deze pagina kunt u de diverse sponsorpakketten bekijken. Mocht u interesse hebben of meer informatie willen om sponsor te worden bij SV Heinkenszand dan kunt u contact opnemen met één van de sponsorcommissie leden. 

Co Sponsor

Co-Sponsor

Reclamebord hoofdveld (trespa 3 x 0,5m)

Advertentie in tweewekelijks wedstrijdblad

Advertentie (1/4 A4 formaat) in presentatiegids

Advertentie in tweewekelijks wedstrijdraambiljet

Doorklik link op internet sponsorpagina

Sponsor

 Sponsor

 Reclamebord hoofdveld (trespa 3 x 0,5m)

 Naamsvermelding in wedstrijdblad en in presentatiegids

 Doorklik link op internet sponsorpagina

 

Sub Sponsor

Sub Sponsor

 Reclamebord groot hoofdveld (trespa 6 x 0,5m) achter het doel

Advertentie in tweewekelijks wedstrijdblad

Advertentie in (1/2 A4 formaat) presentatiegids

Advertentie in tweewekelijks wedstrijdraambiljet

Doorklik  link op internet sponsorpagina

Logo op prominente plaats op hoofdpagina website 

 

Top Sponsor

Top-Sponsor

Reclamebord extra groot hoofdveld (trespa 9 x 0,5m) achter het doel

Advertentie in tweewekelijks wedstrijdblad

Advertentie (A4 formaat )in presentatiegids

Advertentie in tweewekelijks wedstrijdraambiljet

Doorklik link op internet sponsorpagina

 

Internet Sponsor

Internet Sponsor

Logo op hoofdpagina website en sponsorpagina

 

Wedstrijdbal Sponsor

Wedstrijdbal Sponsor

Naamsvermelding wedstrijdbalbord kantine

Naamsvermelding internet sponsorpagina

Missie, visie & waarden

Missie

Als sponsorcommissie van s.v.Heinkenszand hebben wij als missie:

“het genereren van financiële en materiele middelen voor de voetbalvereniging s.v.Heinkenszand om daarmee voor alle leden het spelplezier en de kwaliteit van sporten te verhogen en de contributiekosten laag te houden.”


Visie

De sponsorcommissie vult deze missie in vanuit onderstaande visie:

Bij s.v.Heinkenszand zijn sportiviteit en gezelligheid de twee belangrijkste pijlers. Naast andere inkomsten bronnen zijn daar ook zeker sponsorinkomsten voor noodzakelijk. Wij zijn van mening dat een lange termijn relatie met sponsoren voor beide partijen meerwaarde heeft, zo niet noodzakelijk is. Hoewel s.v.Heinkenszand goed in staat is waarde te bieden voor de steun die door sponsoren wordt gegeven, blijft het vaak ook een kwestie van gunnen. Daarom is het in onze ogen ook zeer belangrijk een goede relatie met sponsoren te hebben en te houden en niet alleen oog te hebben voor het aantrekken van nieuwe sponsoren. Koesteren wat je hebt is minstens zo belangrijk als het zoeken naar meer.


Waarden

Vanuit het belang van sponsoring voor de vereniging en de waarde van een goede relatie met sponsoren daarbij, hanteert de sponsorcommissie een aantal basiswaarden. Hier zullen we ons altijd aan houden bij het uitvoeren van de taken en activiteiten die we moeten en willen doen.

Eerlijkheid
In een sponsor relatie vind de commissie het zeer belangrijk dat deze gebaseerd is op eerlijkheid. Afspraken die gemaakt worden, worden ook nagekomen en het is altijd duidelijk wat er van elkaar verwacht mag en kan worden.

Nuchterheid
Afspraken die gemaakt worden zijn simpel en helder. De lijnen zijn kort en persoonlijk. Er worden geen ‘kleine lettertjes’ gebruikt en we spreken elkaar aan als het nodig is.

Openheid
De commissie is open in alles wat ze doet voor haar leden en het bestuur. Afschriften van verslagen, plannen en kalenders zijn op verzoek in te zien. In de sponsor relatie is de commissie open in wat ze wil en verwacht.

Gezelligheid
Een belangrijke pijler van de vereniging is gezelligheid en plezier hebben in de dingen die we doen. De commissie staat dit ook voor in de onderlinge samenwerking, de samenwerking met bestuur en andere commissies. Tot slot is gezelligheid ook een belangrijk element in de relatie en activiteiten naar de sponsoren toe.

Sportiviteit
De commissie onderneemt al haar activiteiten vanuit het verenigingsbelang gericht op het verbeteren van de sportieve faciliteiten en resultaten om daarmee invulling te blijven geven aan haar maatschappelijke rol.

Contact Sponsormissie

Neem contact op met de Sponsorcommissie.

  • Ko Lous 
  • Jos van de Waart
  • Eelco Walhout