Doorschuiven van spelers

Om te voorkomen dat er geharrewar ontstaat over het beschikbaar stellen van spelers aan een lager of hoger elftal, is het van belang dat er afspraken worden gemaakt en dat een ieder daarvan op de hoogte is. Zodoende kunnen we allerlei discussies voorkomen. Onderstaande afspraken zijn tot stand gekomen in overleg met de trainers en leiders van alle seniorenelftallen.

Lid zijn van een vereniging kan betekenen dat je af en toe je eigen belang ondergeschikt maakt aan dat van de vereniging. Met 6 elftallen kan het een keer voorkomen dat een speler niet aan spelen toe komt. Uiteraard wordt dit zoveel mogelijk voorkomen door goed overleg tussen de verschillende elftallen en overleg binnen de verschillende elftallen.

Uitgangspunten

• Het 1e elftal is het vlaggenschip van de vereniging. Dit betekent dat andere elftallen hieraan ondergeschikt zijn;
• Het 1e elftal bestaat uit 14 spelers, de overige elftallen uit maximaal 13 spelers, tenzij anders wordt besloten (b.v. bij een overschot aan spelers);
• Spelers van de 1e selectie die 2 keer wissel hebben gezeten bij het 1e elftal, starten de eerstvolgende wedstrijd in de basis bij het 2e elftal (in overleg met de desbetreffende speler);
• Spelers van de 2e selectie die 2 keer wissel hebben gezeten bij het 2e elftal, starten de eerstvolgende wedstrijd in de basis bij het 3e elftal (in overleg met de desbetreffende speler);
• De trainer van het 1e elftal kan gebruik maken van jeugdspelers. De trainer van het 2e elftal heeft daarna de keus. Ook trainers van het 2e t/m het 6e elftal kunnen gebruik maken van jeugdspelers. Jeugdspelers die daarvoor in aanmerking komen zijn in principe “laatstejaars” A-jeugd. Voor spelers met bijzondere kwaliteiten wordt een uitzondering gemaakt. Roofbouw op jeugdspelers moet worden voorkomen. Bij gebruik van B-jeugd vindt overleg plaats tussen de trainer van de senioren, de trainer van de B-jeugd, de TC en eventueel de ouders van de jeugdspeler.
• Het uitlenen van spelers voor de regio elftallen gaat in overleg met de hoofdtrainer van het 1e elftal;
• Spelers van de 1e selectie die terugkomen van een blessure starten in het 2e elftal, tenzij de hoofdtrainer van de 1e selectie anders bepaald;
• De aanspreekpunten vanuit de TC:
Voor de elftallen 1 en 2 zijn dit Raymond Mohr en of Ermo Cappon
Voor de elftallen 3 t/m 6 is dit Jody Sheilds.

Het doorschuiven van spelers naar een ander elftal

• Het doorschuiven vanuit lagere elftallen begint bij de junioren. Er zijn dus geen eilanden. Doorschuiven vanuit de jeugd naar de senioren gebeurt in overleg met het jeugdbestuur, de jeugdcoördinator, het hoofdbestuur en de TC;
• Van het 2e elftal naar het 1e elftal: Maximaal 5 keer. Na 3 keer vindt overleg plaats of het tot de mogelijkheden behoort om de desbetreffende speler binnen de selectie op te nemen;
• Van het 3e elftal naar het 2e elftal: Maximaal 2 keer;
• Van het 4e elftal naar een ander elftal: Maximaal 2 keer;
• Van het 5e elftal naar een ander elftal: Maximaal 2 keer;
• Van het 6e elftal naar een ander elftal: Maximaal 2 keer;
• Leiders houden bovenstaande goed bij;
• De voorbereiding en oefenwedstrijden zijn uitgezonderd van bovenstaande.

Uitzonderingen

• Bij recreatieve elftallen worden eigen teamspelers opgesteld en deze hebben de voorkeur boven gastspelers uit een ander elftal, tenzij deze gastspeler afkomstig is uit het 1e of 2e elftal;
• Elftallen die kampioen kunnen worden of kunnen degraderen, krijgen op het einde van de competitie een hogere prioriteit v.w.b. elftalindeling (aanspreekpunt TC);
• Bij geen wedstrijd heeft hoogst spelend team eerste keus uit spelers.

Eerder gemaakte afspraken die nog steeds gelden

• Elke donderdagavond om 21:30 zal er minimaal één vertegenwoordiger van elk elftal aanwezig zijn om de selecties voor zaterdag samen te stellen;
• Deze vertegenwoordigers zullen op dit tijdstip op de hoogte zijn van het aantal beschikbare spelers voor de aanstaande zaterdag;
• Nadat publicatie van “het bordje” blijven de op donderdag aanwezige verantwoordelijk voor de selecties. Mochten er spelers afvallen (of bijkomen) zullen zij onderling contact hebben om elkaar waar nodig te helpen;
• Spelers worden enkel benaderd door de op donderdag aanwezige vertegenwoordiger van zijn elftal;
• De leiders van de elftallen zullen de taken zoals omschreven in het document “het leider zijn van een Senioren Elftal”(document van Rene) met zijn elftal bespreken en ervoor zorgdragen dat deze taken worden uitgevoerd.
Met sportieve groet,

Technische Commissie
SV Heinkenszand

Doorschuiven van spelers (Word document)